ขั้นตอนพิธียกเสาเอก ลงเสาเอก ตั้งเสาเอก

ขั้นตอนพิธียกเสาเอก ลงเสาเอก ตั้งเสาเอก … Continue reading “ขั้นตอนพิธียกเสาเอก ลงเสาเอก ตั้งเสาเอก”

ตัวอย่างพิธียกเสาเอก,ลงเสาเอก,ตั้งเสาเอก,และพิธีเปิดหน้าดิน,มากมายหลายพิธี

พิธียกเสาเอก,ลงเสาเอก,ตั้งเสาเอก,และพิธี … Continue reading “ตัวอย่างพิธียกเสาเอก,ลงเสาเอก,ตั้งเสาเอก,และพิธีเปิดหน้าดิน,มากมายหลายพิธี”